FADN CZ

FADN účetní zemědělská datová síť

Kontaktní pracoviště FADN CZ

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN V ČESKÉ REPUBLICE Podniky vybrané pro spolupráci na FADN mají oprávnění využívat výsledky šetření pro své účely

Zemědělská účetní datová síť FADN je využívána jako základní zdroj ekonomických informací poskytující aktuální obraz o hospodaření a situaci zemědělských podniků. V současné době vrcholí zpracování dat získaných z reprezentativního vzorku zemědělských podniků za loňské účetní období. Současně je již k dispozici kompletní soubor ekonomických přehledů a rozborů hospodaření za předchozí rok. Pro podniky spolupracující na šetření FADN zajišťujeme prostřednictvím pobočky společnosti CREDIS v Pelhřimově další nadstandartní zpracování vybraných ukazatelů popřípadě kompletní ekonomické analýzy hospodaření podniku.

 

picture

picture

picture

vstupte...

vstup do datové sítě