Školení

Srdečně Vás zveme na námi pořádaná školení a věříme,

že Vám budou přínosem ve Vaší další činnosti.

Vyberte si z připravených seminářů

školení, která Vás zaujmou. U každého semináře si můžete vytisknout pozvánku s přihláškou připravenou pro odeslání poštou a nebo využijte rychlý způsob přihlášení přímo na této stránce ...

picture

... a vyplňte přihlášku

picture Elektronická přihláška
picture

picture

                          
                          
picture picture

Seminář "DANĚ 2023" Školení je vhodné pro pracovníky ekonomických úseků všech typů podniků

Pořádané dne: 3. února 2023 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti vedení akciové společnosti AGOS v Pelhřimově, ulice Tomáše ze Štítného 634. Cena školení je 2400,- Kč za účastníka.

Přednáší:       Ing. Václav Dvořák, MBA                  daňový poradce a certifikovaný účetní

PROGRAM ŠKOLENÍ:
  8:30 –   9:00    PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
  9:00 – 11:00    DOPOLEDNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY
11:00 – 12:00    OBĚD
12:00 – 14:30    ODPOLEDNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY

DANĚ 2023
Do roku 2023 se urodilo více daňových novinek, než bylo v minulých letech obvyklé. Některé novinky nabyly účinnosti již v průběhu roku 2022. Seminář se bude věnovat rovněž metodice vydané či odsouhlasené finanční správou, zmíněny budou zajímavé judikáty. Lektor na dvojsemináři vše probere, ukáže na příkladech, bude rád diskutovat s přítomnými.
ÚČASTNÍKŮM SEMINÁŘE BUDOU ZODPOVĚZENY JEJICH KONKRÉTNÍ PRAKTICKÉ DOTAZY K DANÉ PROBLEMATICE.

ODSTŘIŽENOU A VYPLNĚNOU SPODNÍ ČÁST POZVÁNKY NÁM POŠLETE JAKO VAŠI PŘIHLÁŠKU NA SEMINÁŘ POŠTOU NEBO E-MAILEM. PŘIHLÁŠKU MŮŽETE TAKÉ VYPLNIT A ODESLAT NA ZAČÁTKU TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY. PLATBA ZA ÚČAST NA SEMINÁŘI PROBĚHNE NA ZÁKLADĚ NAŠÍ FAKTURACE PODLE SKUTEČNÉ ÚČASTI.

                                                                                             PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 2. 2. 2023

 

picture

picture

picture

Pozvánky

download

Pozvánku si stáhněte a vyplněnou přihlášku zašlete na naši adresu nebo e-mail.

picture

picture

picture