Školení

Srdečně Vás zveme na námi pořádaná školení a věříme,

že Vám budou přínosem ve Vaší další činnosti.

Vyberte si z připravených seminářů

školení, která Vás zaujmou. U každého semináře si můžete vytisknout pozvánku s přihláškou připravenou pro odeslání poštou a nebo využijte rychlý způsob přihlášení přímo na této stránce ...

picture

... a vyplňte přihlášku

picture Elektronická přihláška
picture

picture

                          
                          
picture picture

Seminář "ÚČETNICTVÍ A DANĚ 2019" Školení je vhodné pro pracovníky ekonomických úseků všech typů podniků

Pořádané dne: 23. dubna 2019 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti vedení akciové společnosti AGOS v Pelhřimově, ulice Tomáše ze Štítného 634. Cena školení je 1500,- Kč za účastníka.

Přednáší:       Ing. Václav Dvořák, MBA                  daňový poradce a certifikovaný účetní

PROGRAM ŠKOLENÍ:
  8:30 –   9:00    PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
  9:00 – 11:00    DOPOLEDNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY
11:00 – 12:00    OBĚD
12:00 – 14:30    ODPOLEDNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY

ÚČETNICTVÍ A DANĚ 2019
LEKTOR NA SEMINÁŘI PROBERE A UPŘESNÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ, ZÁKONA O DPH A DALŠÍCH ZÁKONŮ DŮLEŽITÝCH PRO PRÁCI ÚČETNÍCH PRO ROK 2019. V RÁMCI SEMINÁŘE PROBERE TVORBU OPRAVNÝCH POLOŽEK A ODPIS POHLEDÁVEK. PROBERE ROVNĚŽ ANTIMONOPOLNÍ ZÁKON VE VAZBĚ NA ÚČETNICTVÍ A VYBRANOU PROBLEMATIKU ZE SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. V PRŮBĚHU SEMINÁŘE BUDE PROSTOR K DISKUSI NA JAKÉKOLIV ÚČETNÍ A DAŇOVÉ TÉMA. ÚČASTNÍKŮM SEMINÁŘE BUDOU ZODPOVĚZENY JEJICH KONKRÉTNÍ PRAKTICKÉ DOTAZY K DANÉ PROBLEMATICE.

ODSTŘIŽENOU A VYPLNĚNOU SPODNÍ ČÁST POZVÁNKY NÁM POŠLETE JAKO VAŠI PŘIHLÁŠKU NA SEMINÁŘ POŠTOU NEBO E-MAILEM. PŘIHLÁŠKU MŮŽETE TAKÉ VYPLNIT A ODESLAT NA ZAČÁTKU TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY. PLATBA ZA ÚČAST NA SEMINÁŘI PROBĚHNE NA ZÁKLADĚ NAŠÍ FAKTURACE PODLE SKUTEČNÉ ÚČASTI. PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO VELIKONOC 2019.

                                                                                             PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO VELIKONOC 2019.

 

picture

picture

picture

Přihláška

download

Přihlášku si stáhněte a vyplněnou zašlete na naši adresu nebo e-mail.

picture

picture

picture