Školení

Srdečně Vás zveme na námi pořádaná školení a věříme,

že Vám budou přínosem ve Vaší další činnosti.

Vyberte si z připravených seminářů

školení, která Vás zaujmou. U každého semináře si můžete vytisknout pozvánku s přihláškou připravenou pro odeslání poštou a nebo využijte rychlý způsob přihlášení přímo na této stránce ...

picture

... a vyplňte přihlášku

picture Elektronická přihláška
picture

picture

                          
                          
picture picture

Seminář "Daně 2023 v příkladech" Školení je vhodné pro pracovníky ekonomických úseků všech typů podniků

Pořádané dne: 6. října 2023 od 9:00 hodin
v zasedací místnosti vedení akciové společnosti AGOS v Pelhřimově, ulice Tomáše ze Štítného 634. Cena školení je 2500,- Kč za účastníka.

Přednáší:       Ing. Václav Dvořák, MBA                  daňový poradce a certifikovaný účetní

PROGRAM ŠKOLENÍ:
  8:30 –   9:00    PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
  9:00 – 11:00    DOPOLEDNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY
11:00 – 12:00    OBĚD
12:00 – 14:30    ODPOLEDNÍ ČÁST PŘEDNÁŠKY

Daně 2023 v příkladech
ANOTACE SEMINÁŘE
PODZIMNÍ SEMINÁŘ SE BUDE VĚNOVAT PRAKTICKÉMU PROCVIČOVÁNÍ NOVINEK ROKU 2023. BUDOU NA NĚM PROBRÁNY TAKÉ NĚKTERÉ AKTUALITY LETOŠNÍHO ROKU A VYBRANÉ OKRUHY STARŠÍHO DATA, VŠE NA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADECH. JAKO VŽDY BUDE VÍTANÁ DISKUSE A DOTAZY NA JAKÉKOLIV TÉMA.
ÚČASTNÍKŮM SEMINÁŘE BUDOU ZODPOVĚZENY JEJICH KONKRÉTNÍ PRAKTICKÉ DOTAZY K DANÉ PROBLEMATICE.

ODSTŘIŽENOU A VYPLNĚNOU SPODNÍ ČÁST POZVÁNKY NÁM POŠLETE JAKO VAŠI PŘIHLÁŠKU NA SEMINÁŘ POŠTOU NEBO E-MAILEM. PŘIHLÁŠKU MŮŽETE TAKÉ VYPLNIT A ODESLAT NA ZAČÁTKU TÉTO INTERNETOVÉ STRÁNKY. PLATBA ZA ÚČAST NA SEMINÁŘI PROBĚHNE NA ZÁKLADĚ NAŠÍ FAKTURACE PODLE SKUTEČNÉ ÚČASTI.

                                                                                             PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 5. 10. 2023

 

picture

picture

picture

Pozvánky

download

Pozvánku si stáhněte a vyplněnou přihlášku zašlete na naši adresu nebo e-mail.

picture

picture

picture